• Met opgefriste doelen het nieuwe vliegseizoen in
 • (0 comments)

  Zondag 26 januari 2020 kwam de kernploeg bij elkaar voor de aftrap van het nieuwe vliegseizoen. Wat ging goed vorig jaar en wat kan nog beter? Wat willen we als team en individueel komend jaar op vlieggebied bereiken? Wat is daar voor nodig? Vragen die we samen hebben opgepakt. Hieronder lees je de antwoorden. Dit alles gebeurde onder het toeziend oog van onze nieuwe afdelingsvoorzitter Wim de Gier, die voor een keertje aanschoof om te zien wat de kernploeg zoal doet.

  Werkwijze kernploeg
  We zijn voor de twee nieuwkomers Martin en Anne gestart met wat uitleg over hoe de kernploeg sinds enkele jaren werkt. Op basis van eerdere teambuildingsactiviteiten is duidelijk dat ieder teamlid een waardevolle bijdrage levert aan de teamprestatie. Simpelweg omdat iedere persoon anders is en dus andere kwaliteiten kan inbrengen. Juist de combinatie van al die talenten samen, maakt het team sterker. Deze insteek en aanpak sluit nauw aan op onze missie en visie.

  Evaluatie
  Om het vorige seizoen te evalueren heeft ieder van ons zijn vliegseizoen een rapportcijfer gegeven. Die cijfers liepen van 4,5 tot 9. Het hoogste cijfer kwam tot stand doordat er veel meer uren gevlogen waren dan vooraf gedacht, met ook nog goede wedstrijdresultaten. Het laagste cijfer werd gegeven omdat een oncomfortabele vleugel het plezier in het vliegen wegnam. Verder was het veelal een gemiddelde van te weinig vlieguren en/of wedstrijdresultaten enerzijds en de mooie vluchten anderzijds, waardoor de cijfers in de middenmoot uitkwamen.

  Verbeterpunten
  Mede op basis van de evaluatie zijn verbeterpunten voor het nieuwe seizoen benoemd. Die lopen van meer vliegen, tot meer wedstrijden, tot een andere vleugel, tot betere planning en voorbereiding.

  Doelen
  Voorgaande jaren hebben we met de kernploeg uitgebreid over doelen gebrainstormd en die geprioriteerd. Daarbij is onderscheid gemaakt in individuele doelen en teamdoelen. Die zijn ook weer onder te verdelen in jaardoelen waar je het hele jaar mee bezig bent en in dagdoelen die op een vliegdag aan de orde zijn. Dat heeft in 2018 de volgende hoofdlijn opgeleverd, die nog steeds staat:
  1. Betere dagplanning wedstrijden, o.a. door de inzet van een aanvoerder 'briefing'
  2. Elkaar benutten (o.a. info delen) in de lucht en op de grond (bij briefing en/of debriefing)
  3. Meer team-exposure: Q&A bij NK, lezingen, motiveren/inspireren aspiranten (o.a. via Whazzup stays Up-appgroep), kernploegwebsite dutchmenflying.com
  4. Topdag feed: elkaar informeren over goede vliegdagen (via app)

  In dat kader is het belangrijk even het verschil uit te leggen tussen resultaatdoelen en procesdoelen. Een resultaatdoel is: ik wil de wedstrijd winnen. Of dat lukt is echter afhankelijk van hoe sterk de concurrentie is en van andere dingen die buiten je invloed liggen. Vraag is: wat is er voor nodig om het maximale uit jezelf te halen? Daarom is het beter te werken met procesdoelen. Doelen waar je zelf wel invloed op hebt en waar je aan kan werken.

  Misschien viel het je op dat in bovenstaande top 4 niet stond: 'wedstrijd winnen', 'kampioen worden', 'podium halen'. Dat wil niet zeggen dat we niet ambitieus zijn. Bovenstaande top 4 bevat procesdoelen. Doelen waar je zelf of als team aan kan werken en waar je invloed op hebt. Daarnaast is het nog zaak de doelen voldoende SMART te formuleren (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Daar ligt voor ons nog wat verbeterruimte.

  Interessante quotes over doelen:
  • "A goal without a plan is just a wish."
  • "Zonder doel, ren je achter de bal aan zonder dat je kan scoren."
  • "Gerichte doelen stellen helpt je om je energie en inspanningen in één richting te sturen."
  • "Doelen stellen is niet wensen en hopen; het is doen!"

  Op basis hiervan zijn de volgende opgefriste teamdoelen benoemd:
  • goede communicatie
  (goede weersverwachtingen delen; vliegkennis delen; feedback vragen/geven etc.)
  • samen vliegen
  (in trainingen en wedstrijdgaggles)
  • samen voorbereiden
  (elkaar helpen met meteovoorbereiding; tuning; aerodynamica; fitness; Condor etc.)
  • jaarrond nieuws delen via de kernploegwebsite

  Wil je meer weten? Stel ons gerust je vragen, per mail of via de Whazzup stays Up app-groep.

  Current rating: 5

  Comments

  There are currently no comments

  New Comment

  required

  required (not published)

  optional

  required