• Kernploeg 2020 bekend
 • (0 comments)

  Voor 2020 is de samenstelling van de kernploeg licht veranderd. Mario Campanella en André Disselhorst zijn helaas uit de kernploeg gestapt vanwege andere prioriteiten. Gelukkig zijn in hun plaats Martin en Anne erbij gekomen. Martin van Helden heeft in het verleden al vele jaren in de kernploeg gezeten en is een zeer ervaren deltapiloot. Anne Conijn vliegt pas relatief kort wedstrijden, maar met zijn mooie prestaties op het afgelopen NK kon de sportcommissie niet om Anne heen bij de selectie van de kernploeg voor 2020. Welkom beiden!

  De kernploeg voor 2020 bestaat naast Martin en Anne verder uit: Arne Tänzer, Joost Eertman, Gijs Wanders, Tanno Rutten, Emiel Jansen en Sander van Schaik. De kernploeg vertegenwoordigt Nederland bij de grote internationale deltavliegwedstrijden, zoals EK's en WK's. Komend jaar vindt het EK plaats bij de Monte Cucco in Italië. In 2021 vindt er weer een WK plaats, in Krushevo Noord-Macedonië.

  Sinds 2014 werkt de kernploeg op basis van de volgende missie en visie:
  Wij, de Nederlandse kernploeg deltavliegen, willen internationaal ambitieus presteren en ambassadeur voor de sport zijn. We willen onszelf als team en individu blijven verbeteren door continu te werken aan de pijlers - tactiek, mentaal, techniek, fysiek, materiaal - en deze ontwikkeling waarborgen. We willen als team samenwerken en plezier hebben in het avontuur van deltavliegen. Invulling van deze uitdaging is gebaseerd op commitment, onze saamhorigheid, wederzijds respect en acceptatie van elkaar.

  Blijf de kernploeg volgen via de blogs en filmpjes op www.dutchmenflying.com

  Current rating: 5

  Comments

  There are currently no comments

  New Comment

  required

  required (not published)

  optional

  required